Oplysningskrav på hjemmeside og andre elektroniske online medier

Efterlever du, din virksomhed eller forening reglerne for e-handel?

Reglerne gælder i alle kommercielle forhold – herunder B2B, b2C og selvom du ikke er erhvervsdrivende. Er der tale om forbrugerforhold (B2C) suppleres reglerne af en række yderligere regler, blandt andet markedsføringsloven, forbrugeraftaleloven og kreditaftaleloven.

Når der udføres tjenester (produkter og tjenesteydelser) med et kommercielt sigte på en hjemmeside eller et andet elektronisk medie, skal der let og tilgængeligt gives følgende oplysninger :

 1. Registreret navn,
 2. Fysisk etableringsadresse og eventuelt postadresse, hvis den er forskellig fra den fysiske etableringsadresse,
 3. E-mail og andre oplysninger, som gør det muligt at komme i kontakt og kommunikere (eventuelt telefonnummer eller online spørgeformular),
 4. CVR-nummeret, hvis dette haves, og
 5. Tilhørsforhold til eventuelle frivillige og tvungne godkendelsesordninger (for eksempel e-mærket), herunder den relevante tilsynsmyndighed.

Er der tale om tjenester, der kræver en autorisation, registrering el.lign. (for eksempel retten til at kalde sig advokat),  skal der endvidere gives oplysninger om følgende:

 1. Alle relevante brancheorganisationer, organisationer foreninger adfærdskodekser,
 2. Erhvervsbetegnelsen og det land, hvor autorisationen, registreringen, tilslutningen el.lign. er givet, og
 3. Henvisning til de faglige regler, der gælder for det lovregulerede erhverv, og hvorledes der kan opnås elektronisk adgang til disse.

Let tilgængelig og vedvarende adgang

At oplysningerne skal være let tilgængelige, vil sige, at oplysningerne som udgangspunkt skal gives samlet. Oplysninger vil ikke blive betragtet som værende let tilgængelige, hvis det kræver en større gennemgang for at få adgang til oplysningerne. Ved hjemmesider kan oplysningerne samles på enten forsiden, eller på en underliggende side med link fra forsiden. Kravet gælder også for apps, selvom de ikke i samme grad er egnede til at give omfattende oplysninger.

Ved anvendelse af bannerreklamer er det tilstrækkeligt, at bannerreklamen er indrettet på en sådan måde, at man let kan få adgang til oplysningerne. Det kan opfyldes, hvis man ved at klikke på bannerreklamen opnår ad Det skal fremgå af de oplysninger som du skriver på din hjemmeside, eller anden elektronisk medie, at gang til en side, hvor oplysningerne findes.

Adgangen til oplysningerne skal kunne ske til enhver tid, og skal være ajourført.

Prisinformation

Hvis der oplyses om pris, skal denne angives klart og tydeligt. Det skal oplyses, hvorvidt prisen er
inklusive afgifter og leveringsomkostninger.

Identifikation af kommerciel kommunikation

Det skal fremgå af oplysningerne på hjemmesiden, eller anden elektronisk medie, at der er tale om en salgsfremmende henvendelse.

Identifikationspligten gælder også, hvis der er tale om reklame via e-mails, bannerreklamer, samt indirekte reklame som for eksempel salgsfremmende foranstaltninger i form af tilgift, rabatter, spil, konkurrencer, sponsorering mv.

Det skal desuden tydeligt fremgå på hvis vegne, den kommercielle kommunikation afsendes. Ved anvendelse af bannerreklamer kan dette opnås ved, at oplysningerne fremkommer ved et klik på bannerreklamen, hvorved der opnås adgang til den internetside, hvor oplysningerne findes.

Er der tale om et reklametilbud som for eksempel rabatter, tilgift og gaver, skal betingelserne for deltagelse være let tilgængelige og fremlægges klart og tydeligt. Tilsvarende gælder for salgsfremmende konkurrencer og spil.

Oplysningspligt i forbindelse med afgivelse af ordre

Hvis kunden kan afgive ordre via webshop, hjemmeside, eller anden elektronisk online medie, skal der
som udgangspunkt klart, forståeligt og tydeligt oplyses om følgende, inden en ordre afgives:

 1. Praktiske og tekniske skridt, som modtageren skal foretage, for at der kan indgås en aftale,
 2. Hvorvidt den indgåede kontrakt opbevares af tjenesteyderen, og om den er tilgængelig,
 3. Tekniske hjælpeværktøjer til at finde og rette tastefejl  og
 4. Sprog, som kontrakten kan indgås på.

Konsekvensen af at forsømme oplysningspligten kan medføre, at kunden ikke er forpligtet af sin bestilling.

Vejledning om praktiske og tekniske skridt

Der skal blandt andet informeres om bestillingsproceduren, som kunden skal foretage, for eksempel udfyldning af en »bestillingsblanket«, klik med musen osv.

Særligt skal det oplyses, hvis udbuddet skal anses for en opfordring til tilbud i aftaleretlig forstand i stedet for et tilbud.

Kontrakten – aftalebetingelser og generelle salgsbetingelser

Kontrakten skal stilles til rådighed, så kunden kan gemme de betingelser, som aftalen er indgået på baggrund af. Det vil derfor ikke være tilstrækkeligt, at betingelserne vises på skærmen ved aftalens indgåelse, hvor der er mulighed for at udskrive betingelserne.

Oplysninger om tekniske hjælpeværktøjer

Inden kunden afgiver ordren, skal denne have stillet tekniske hjælpeværktøjer til rådighed, samt oplysninger om, hvorledes de virker. Formålet er, at kunden får mulighed for at finde og rette tastefejl, inden en ordre afgives.

Ordrebekræftelse

Kunden skal uden nødvendig forsinkelse have en elektronisk bekræftelse på sin ordre. Ordrebekræftelsen skal indeholde en bekræftelse af, at ordren er modtaget, samt oplysninger om ordrens indhold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *