Omregistrering af IVS til ApS

Vedtægter til ApS

Læs om hvordan du selv omregistrerer dit IVS til ApS.

Måske er det enddag en fordel for dig, at omregistrere selskabet nu.

Og hvorfor det? Det er der bl.a. to grunde til. Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvordan selskabets økonomi ser ud i fremtiden, så det er ikke sikkert, at selskabets kapitalgrundlag senere er på mindst 40.000 kr. Desuden må forvente, at selskabet bliver mere komplekst med tiden, og jo mere komplekst selskabet er, des mere skal en godkendt revisor forholde sig til, når denne skal afgive revisorerklæringen, hvilket kan afspejle sig i regningen til revisor.

Omregistrering af IVS til ApS

Når et IVS skal omregistreres til et ApS, er der fire hovedpunkter, der skal foretages (det er naturligvis en betingelse, at selskabet har en selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, der på beslutningstidspunktet udgør mindst 40.000 kr.)

  1. Beslutning af omregistrering: Ejer(ne) skal på en generalforsamling beslutte, at selskabet skal omregistreres til et ApS. Lovligheden af denne beslutning dokumenteres i et beslutningsreferat/generalforsamlingsreferat.
  2. Erklæring fra en godkendt revisor: En godkendt revisor skal erklære, at kapitalen er/var til stede på beslutningstidspunktet.
  3. Ændring af vedtægterne: Selskabets vedtægter, hvad angår selskabskapital og selskabsbetegnelse, skal ændres, så de opfylder de sædvanlige krav til et ApS
  4. Omregistreringen registreres i Erhvervsstyrelsen: Korrekt beslutningsreferat, revisorerklæring og ændrede vedtægter skal være optaget i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger efter generalforsamlingen i 1. punkt har været afholdt.

OBS: I praksis behandler Erhversvstyrelsen alle omregistreringer manuelt, og behandlingstiden er over 14 dage. Det har den konsekvens, hvis dine dokumenter ikke overholder formalia, at der skal udarbejdes nyt beslutningsreferat/generalforsamlingsreferat og revisorerklæring. Det kan derfor godt betale sig at være omhyggelige med udarbejdelse af beslutningsreferatet/generalforsamlingsreferatet, så de opfylder formalia og sikre sig, at vedtægterne også er ændret i forhold til de krav, der gælder til et ApS.

Læs mere her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *