Omregistrering af IVS til ApS

Vedtægter til ApS

Læs om hvordan du selv omregistrerer dit IVS til ApS.

Måske er det enddag en fordel for dig, at omregistrere selskabet nu.

Og hvorfor det? Det er der bl.a. to grunde til. Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvordan selskabets økonomi ser ud i fremtiden, så det er ikke sikkert, at selskabets kapitalgrundlag senere er på mindst 40.000 kr. Desuden må forvente, at selskabet bliver mere komplekst med tiden, og jo mere komplekst selskabet er, des mere skal en godkendt revisor forholde sig til, når denne skal afgive revisorerklæringen, hvilket kan afspejle sig i regningen til revisor.

Omregistrering af IVS til ApS

Når et IVS skal omregistreres til et ApS, er der fire hovedpunkter, der skal foretages (det er naturligvis en betingelse, at selskabet har en selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, der på beslutningstidspunktet udgør mindst 40.000 kr.)

 1. Beslutning af omregistrering: Ejer(ne) skal på en generalforsamling beslutte, at selskabet skal omregistreres til et ApS. Lovligheden af denne beslutning dokumenteres i et beslutningsreferat/generalforsamlingsreferat.
 2. Erklæring fra en godkendt revisor: En godkendt revisor skal erklære, at kapitalen er/var til stede på beslutningstidspunktet.
 3. Ændring af vedtægterne: Selskabets vedtægter, hvad angår selskabskapital og selskabsbetegnelse, skal ændres, så de opfylder de sædvanlige krav til et ApS
 4. Omregistreringen registreres i Erhvervsstyrelsen: Korrekt beslutningsreferat, revisorerklæring og ændrede vedtægter skal være optaget i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger efter generalforsamlingen i 1. punkt har været afholdt.

OBS: I praksis behandler Erhversvstyrelsen alle omregistreringer manuelt, og behandlingstiden er over 14 dage. Det har den konsekvens, hvis dine dokumenter ikke overholder formalia, at der skal udarbejdes nyt beslutningsreferat/generalforsamlingsreferat og revisorerklæring. Det kan derfor godt betale sig at være omhyggelige med udarbejdelse af beslutningsreferatet/generalforsamlingsreferatet, så de opfylder formalia og sikre sig, at vedtægterne også er ændret i forhold til de krav, der gælder til et ApS.

Læs mere her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Omregistrering af IVS til ApS

Vedtægter til ApS

Spild ikke unødvendig tid – lad os hjælpe dig med omregistrering af IVS til ApS.

Alle IVS’er skal være omregisteret til et ApS senest den 9. april 2021. Har dit IVS kapitalen til at blive omregistreret nu, er der ingen grund til at vente. Måske er det enddag en fordel for dig, at omregistrere selskabet nu.

Og hvorfor det? Det er der bl.a. to grunde til. Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvordan selskabets økonomi ser ud i fremtiden, så det er ikke sikkert, at selskabets kapitalgrundlag senere er på mindst 40.000 kr. Desuden må forvente, at selskabet bliver mere komplekst med tiden, og jo mere komplekst selskabet er, des mere skal en godkendt revisor forholde sig til, når denne skal afgive revisorerklæringen, hvilket kan afspejle sig i regningen til revisor.

Læs om hvordan du selv omregistrerer dit IVS til ApS nederst i afsnittet “Omregistrering af IVS til ApS”

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi har forskellige pakker til dig – afhængig af hvor meget du selv vil deltage i det administrative arbejde.

Ingen af vores pakker inkluderer udgifter til revisorerklæringen, der skal udarbejdes af en godkendt revisor. Har du ikke en godkendt revisor tilknyttet, kan vi være behjælpelig med at skabe kontakt til en af vores samarbejdspartnere.

Den store pakke: Pris 1.750 kr. + moms.

Omfang:

 • Udarbejdelse af beslutningsreferat/generalforsamlingsreferat om omregistering til ApS
 • Ændring af vedtægter som følge af beslutningen
 • Anmeldelse af beslutningen på virk.dk
 • Korrespondance med en af dig valgt revisor

Betingelser:

Mellem-pakken: Pris 1.000 kr. + moms.

Omfang:

 • Udarbejdelse af beslutningsreferat/generalforsamlingsreferat om omregistering til ApS
 • Ændring af vedtægter som følge af beslutningen.

Betingelser:

 • Det er en forudsætning, at vedtægterne medsendes i word, eller i et andet teksbehandlingsprogram.
 • I øvrigt gælder vores Forretningsbetinglser.

Lille-pakken: Pris: 750 kr. + moms

Omfang:

 • Udarbejdelse af beslutningsreferat/generalforsamlingsreferat om omregistering til ApS

Betingelser:

 • Det er en forudsætning, at du sender oplysninger om, hvad der er ændret i vedtægterne, og hvad der stod før.
 • I øvrigt gælder vores Forretningsbetinglser

Omregistrering af IVS til ApS

Når et IVS skal omregistreres til et ApS, er der fire hovedpunkter, der skal foretages (det er naturligvis en betingelse, at selskabet har en selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, der på beslutningstidspunktet udgør mindst 40.000 kr.)

 1. Beslutning af omregistrering: Ejer(ne) skal på en generalforsamling beslutte, at selskabet skal omregistreres til et ApS. Lovligheden af denne beslutning dokumenteres i et beslutningsreferat/generalforsamlingsreferat.
 2. Erklæring fra en godkendt revisor: En godkendt revisor skal erklære, at kapitalen er/var til stede på beslutningstidspunktet.
 3. Ændring af vedtægterne: Selskabets vedtægter, hvad angår selskabskapital og selskabsbetegnelse, skal ændres, så de opfylder de sædvanlige krav til et ApS
 4. Omregistreringen registreres i Erhvervsstyrelsen: Korrekt beslutningsreferat, revisorerklæring og ændrede vedtægter skal være optaget i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger efter generalforsamlingen i 1. punkt har været afholdt.

OBS: I praksis behandler Erhversvstyrelsen alle omregistreringer manuelt, og behandlingstiden er over 14 dage. Det har den konsekvens, hvis dine dokumenter ikke overholder formalia, at der skal udarbejdes nyt beslutningsreferat/generalforsamlingsreferat og revisorerklæring. Det kan derfor godt betale sig at være omhyggelige med udarbejdelse af beslutningsreferatet/generalforsamlingsreferatet, så de opfylder formalia og sikre sig, at vedtægterne også er ændret i forhold til de krav, der gælder til et ApS.


Regelgrundlag: Selskabsloven

Tilbage til SELSKABSLOVEN/ERHVERVSVIRKSOMHEDSLOVEN/LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE/LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE M.V.