Denne persondatapolitik handler om, hvordan vi i Juridisk Rådgivningsfirma behandler og passer på dine personoplysninger.

Vi har valgt at dele vores persondatapolitik op i 4 afsnit. 

 1. I det første afsnit kan du læse om, hvem vi er, og hvordan du kontakter os.
 2. Herefter kan du i afsnittet om generelle informationer læse om, hvordan vi generelt kan behandle dine oplysninger.
 3. I afsnittet om konkrete oplysninger beskriver vi konkret om vores behandling i forhold til den anledning, vi modtager dine oplysninger.
 4. Endelig beskriver vi dine rettigheder i forhold til vores behandling.

1. Hvem er vi og hvordan kontakter du os?

Juridisk Rådgivningsfirma er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag, en henvendelse, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder vores hjemmeside, nyhedsbreve, Sociale Medier mv.

Du kan til en hver tid rette henvendelse til os via nedenstående kanaler.

Hvis din henvendelse vedrører indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet, bedes du læse afsnittet om “Dine rettigheder som registrerede” forinden din henvendelse.

Juridisk Rådgivningsfirma ApS
Tysklandsvej 7
7100 Vejle
Mail: info@jurafi.dk
CVR: 40364692

Vi ejer og publicerer domænerne: ”juridiskrådgivningsfirma.dk”, ”juridiskraadgivningsfirma.dk”, ”jurafi.dk”, “IT-jura.dk”.

Yderligere administrerer vi Facebook virksomhedssiderne “Virksomhedsjura – Juridisk Rådgivningsfirma ApS”, “Marianne Rask – Virksomhedsjuristen – Juridisk Rådgivningsfirma ApS”, “IT-jura.dk” og LinkedIn virksomhedssiden “Juridisk Rådgivningsfirma ApS”

2. Generelle informationer om vores behandling af personoplysninger

Hvad er personoplysninger og behandling?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse/lokaliseringsdata, e-mail-adresse/onlineidentifikator eller et CPR-nr./identifikationsnummer. Tilsvarende er et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Behandling er enhver aktivitet eller række af aktiviteter som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Hvad er formålet med vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål afhængig af, i hvilken forbindelse vi modtager oplysningerne.

Hvem modtager vi oplysningerne fra?

Vi  behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre aktører, herunder myndigheder, virksomheder og fysiske personer. 

Modtager vi personoplysninger om dig fra andre aktører, vil vi give dig besked herom.

Vores retsgrundlag for at behandle dine oplysninger

Vi behandler de personoplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine personoplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Vi behandler ikke dine personoplysninger til at sende markedsføring til dig uden udtrykkeligt forudgående samtykke fra dig.

Hvem videregiver og overfører vi dine personoplysninger til?

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger uden for vores virksomhed uden samtykke fra dig. I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retlig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være forsikringsselskaber, SKAT, hvidvasksekretariatet og lignende. Fælles for disse gælder der, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger, de modtager fra os, da de selv bestemmer formålet med deres behandling mv.

Overførsel af personoplysninger

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. Disse aktører er ‘databehandlere’ for os. Fælles for disse gælder der, at vi kun overfører data. Det betyder, at de data, som vi overfører, tilhører os, og de bliver ikke brugt til den eksterne aktørs (databehandlerens) egne formål. For alle vores databehandlere gælder der, at vi har indgået en databehandleraftaler, der sikre, at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. 

I videst muligt omfang, anvender vi databehandlere som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA og Canada, dog kun hvis disse aktører lever op til de gældende krav i databeskyttelsesreglerne.

3. Konkrete informationer om vores behandling i forhold til den anledning, hvor vi modtager personoplysningerne

Afhængig af i hvilken anledning vi modtager dine personoplysninger, behandler vi dine personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. Du kan herunder læse om, hvordan vi i den konkrete anledning behandler dine oplysninger. Ved læsning på vores hjemmeside, finder du informationen ved at folde overskrifterne ud (trykke på “+”).

Du bedes være opmærksom på, at vi optager samtalen, når du taler i telefon med os.

Du kan kommunikere med os via brev, e-mail, telefon og SMS/MMS.
Herudover kan du kontakte os via vores chat, kontaktformular på vores hjemmeside, og Facebook-virksomhedsside.
Endelig kan du kontakte os via bestil en tid på vores Facebook-sider.

Vores formål med behandlingen

 1. Når du kommunikerer med os, behandler vi dine personoplysninger, så vi kan vende tilbage på din henvendelsen og eventuelt identificere din henvendelse med din sag.
 2. Herudover behandler vi dine personoplysninger for, at kunne behandle din henvendelse.
 3. Endelig behandler vi dine personoplysninger for at kunne frembringe vores vurderingsgrundlag i sin helhed.

Afgiver du ikke tilstrækkelige personoplysninger, til at vi kan identificere dig, herunder din sag, kan vi ikke behandle din henvendelse.

Vores retsgrundlag for behandlingen

 1. Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, så vi kan forfølge vores ligitime interesse i at kunne kontakte dig. Vi er af den opfattelse, at du også har en interesse i, at vi besvarer din henvendelse/kontakter dig, samt at disse to parametre vejer tungere end din ret til at få slettet dine personoplysninger. Vi er klar over, at der kan være tale om følsomme oplysninger, og vi har derfor opstillet tilstrækkelige sikkerhedforanstaltninger, for at minimere risikoen for, databrud.
 2. Vores behandling af dine personoplysninger sker desuden på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.
 3. Endelig behandler vi dine personoplysninger på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, så vi kan forfølge vores ligitime interesse i at kunne dokumentere, på hvilket grundlag vi har vurderet din henvendelse. Vi har vurderet, at du også har en legitim interesse i at få frembragt vores vurderingsgrundlag i sin helhed, samt at disse to parametre vejer tungere end din ret til at få slettet dine personoplysninger. Vi er klar over, at der kan være tale om følsomme oplysninger, og vi har derfor opstillet tilstrækkelige sikkerhedforanstaltninger, for at minimere risikoen for, databrud.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger. Modtager vi personoplysninger fra andre end dig, kontakter vi dig, og informerer dig om, hvilke kategorier af personoplysninger vi har modtaget.

Modtagere af personoplysningerne

Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til Microsoft og webhotel. Microsoft er amerikansk ejet, men har datacentre i Europa. Det er de Europæiske datacentre, som vi anvender.

Kommunikerer vi via de Sociale Medier, overdrages (ikke videregives) dine personoplysninger til det pågældende medie.

Kommunikerer vi pr. telefon overdrages (ikke videregives) dine personoplysninger til vores mobilselskab.

Originale dokumenter lægges (ikke videregives) i vores bankboks hos vores pengeinstitut.

Det tidsrum vi opbevarer dine personoplysninger

Personoplysninger i henvendelser, der ikke er resulteret i en sag, opbevares i 1 år efter udløbet af det seneste kalenderår, hvor vores sidste kommunikation vedrørende emnet fandt sted. Herefter slettes/markuleres det.

Anvendelse af automatisk afgørelser og profileringer

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke i forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi information om din adfærd. 

Formål

Læs mere herom i vores Cookiepolitik.

Vores retsgrundlag for behandlingen

Læs mere herom i vores vores Cookiepolitik.

Kategorier af personoplysninger

Se vores Cookiepolitik herom.

Modtagere af personoplysningerne

Se vores Cookiepolitik herom.
 

Det tidsrum vi opbevarer dine af personoplysninger

Se vores Cookiepolitik herom.
Herefter slettes/markuleres det.

Automatisk afgørelser og profileringer

Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering. Vi antager, at Google og Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af dine personoplysninger, som Google og Facebook er
dataansvarlig for.

Vores formål med behandlingen

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger for at kunne sende e-mails med nyheder, tilbud, nye produkter og services, invitationer til arrangementer,
samt øvrige marketingtiltag.

Giver du ikke tilstrækkelige personoplysninger, kan du ikke modtage vores nyhedsbrev.

Vores retsgrundlag for behandlingen

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.

Særlig indsigelsesret

Du kan altid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du vil så ikke modtage vores nyhedsbrev fremadrettet.

Kategorier af personoplysninger

Der indsamles almindelige personoplysninger. Der indsamles alene personoplysninger, som du selv afgiver.

Modtagere af personoplysningerne

Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til vores databehandler MailChimp i USA, hvor de anvendes til udsending af nyhedsbreve.
Det er verificeret, at MailChimp er en del af EU-U.S’s certificeringsaftale “Privacy Shield”. Du kan læse mere om denne certificeringsaftale her.

Det tidsrum vi opbevarer dine af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares, så længe du er aktiv abonnement på nyhedsbrevet. Herefter slettes de. Dine personoplysningerne slettes også, såfremt teknisk modtagelse af e-mailen nægtes (for eksempel hvis din mailkonto nedlægges).

Hvis du svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil personoplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 1 år efter udløbet af det seneste kalenderår, hvor vores sidste kommunikation vedrørende emnet fandt sted. Herefter slettes de. Læs eventuelt “Når vi kommunikerer sammen”.

Hvis du returnere en e-mail, og opretter vi en sag i vores konsulentforretning, vil personoplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 10 år efter udløbet af det kalenderår, hvor sagen sluttede. Herefter slettes de. Læs eventuelt “Når du er kunde i vores konsulentforretning”.

Automatiske afgørelser og profileringer

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Vores formål med behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, og lignende formål.

Vores retsgrundlag for behandlingen

Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, så vi kan forfølge vores ligitime interesse i at kunne markedsføre os overfor potentielle kunder. Vi er af den opfattelse, at du har afgivet personoplysningerne med henblik på, at din handling må offentliggøres på vores hjemmeside.

Vi behandler tillige nogle af dine personoplysninger på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.

Særlig indsigelsesret

Du kan altid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler dine almindelige personoplysninger. 

Vi behandler tillige følsomme personoplysninger, hvis du har skrevet dem i kommentarfelterne.

Modtagere af personoplysningerne

Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til vores databehandler UnoEuro, der gemmer dine persondata i vores database.

Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til vores databehandler Microsoft, der notificerer os om nye referencer og gemmer dine persondata. 

Personoplysningerne offentliggøres på vores hjemmside. 

Det tidsrum vi opbevarer dine af personoplysninger

Dine personoplysninger, der afgives på hjemmesiden, vil i udgangspunktet ligge på henholdsvis vores hjemmeside så længe hjemmesiden eksisterer. Herefter slettes de.

Anvendelse af automatisk afgørelser og profileringer

Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Vores formål med behandlingen

Når du tilmelder dig et fysisk arrangement (kontaktformular på vores hjemmeside) eller et online webinar (via link til 3. part), behandler vi dine personoplysninger for at kunne registrere din tilmelding.
Desuden behandler vi dine personoplysninger for kunne sende e-mails med servicebeskeder om arrangementet/webinaret op til og umiddelbart efter afholdelse.

Giver du ikke tilstrækkelige personoplysninger, kan du ikke deltage i arrangementet/webinaret.

Vores retsgrundlag for behandlingen

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.

Kategorier af personoplysninger

Der indsamles almindelige personoplysninger. Der indsamles alene personoplysninger, som du selv afgiver.

Modtagere af personoplysningerne

Når du tilmelder dig et fysisk arrangement, vil dine personoplysninger blive overdraget (ikke videregivet) til vores webhoel, der er databehandler for os.

Når du tilmelder dig et webinar, vil dine personoplysninger blive overdraget (ikke videregivet) til vores databehandler Genesis Digital i USA, hvor de anvendes til udsending af servicemails samt til verifikation af dig i forbindelse med login og deltagelse i webinaret. Det er verificeret, at Genesis Digital er en del af EU-U.S’s certificeringsaftale “Privacy Shield”. Du kan læse mere om denne certificeringsaftale her.

Det tidsrum vi opbevarer dine af personoplysninger

Personoplysningerne opbevares indtil 14 dage efter arrangementet og slettes herefter.

Hvis du svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil personoplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 1 år efter udløbet af det seneste kalenderår, hvor vores sidste kommunikation vedrørende emnet fandt sted. Herefter slettes de. Læs eventuelt “Når vi kommunikerer sammen”.

Hvis du returnere en e-mail, og opretter vi en sag i vores konsulentforretning vil personoplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 10 år efter udløbet af det kalenderår, hvor sagen sluttede. Herefter slettes de. Læs eventuelt “Når du er kunde i vores konsulentforretning”.

Anvendelse af automatisk afgørelser og profileringer

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Vores formål med behandlingen

 1. Når du køber et af vores online-produkter, behandler vi dine personoplysninger for at kunne identificere dig i de sager, der er omfattet af hvidvaskreglerne
 2. Desuden behandler vi dine personoplysninger, så vi kan levere produktet til dig og afregne handlen overfor dig.
 3. Endelig behandler vi dine personoplysninger, så vi kan frembringe grundlaget for vores aftale med dig.

Hvis du ikke giver tilstrækkelige personoplysninger, kan vi ikke behandle dit køb.

Vores retsgrundlag for behandlingen

 1. Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra c i databeskyttelsesforordningen,
 2. Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra b og c i databeskyttelsesforordningen,
 3. Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, så vi kan forfølge vores ligitime interesse i at kunne dokumentere, på hvilket grundlag vi har vurderet din henvendelse. Vi har vurderet, at du også har en legitim interesse i at få frembragt vores vurderingsgrundlag i sin helhed, samt at disse to parametre vejer tungere end din ret til at få slettet dine personoplysninger. Vi er klar over, at der kan være tale om følsomme oplysninger, og vi har derfor opstillet tilstrækkelige sikkerhedforanstaltninger, for at minimere risikoen for, databrud.

Kategorier af personoplysninger

Der behandles som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Der indsamles som udgangspunkt alene personoplysninger, som du selv og dit pengeinstitut afgiver.

I sager, hvor vi er underlagt hvidevaskloven, vil vi tillige indhente almindelige personoplysninger, herunder CPR-nr. og følsomme oplysninger fra 3. parter.

Modtagere af personoplysningerne

Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til Microsoft, vores webhotel og regnskabsprogram, der er databehandlere for os.

Når du køber et online kursus, vil dine personoplysninger desuden blive overdraget (ikke videregivet) til Thinkific Labs Inc., hvor de anvendes til udsending af servicemails, samt til at kunne tilgå kurset.   

Det tidsrum vi opbevarer dine af personoplysninger

 1. Personoplysningerne til brug for at identificere dig opbevares i 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor handlen er endelig afsluttet. Herefter slettes de.
 2. Personoplysninger, der behandles af hensyn til bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret. Personoplysninger slettes herefter.
 3. De personoplysninger, vi behandler for at kunne dokumentere aftalen, slettes 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvor handlen er endelig afsluttet.

Anvendelse af automatisk afgørelser og profileringer

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Vores formål med behandlingen

Når du er kunde i vores konsulentforretning, behandler vi dine personoplysninger med følgende formål:

 1. for at kunne identificere dig. Herunder i de sager, der er omfattet af hvidvaskreglerne.
 2. så vi kan levere produktet til dig og afregne handlen overfor dig.
 3. så vi kan frembringe grundlaget for vores aftale med dig
 4. at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven i de sager, der er omfattet.

Afgiver du ikke tilstrækkelige personoplysninger, kan vi ikke (færdig)behandle din sag.

Vores retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler oplysningerne ud fra følgende retsgrundlag:

 1. Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra c i databeskyttelsesforordningen
 2. Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra b og c i databeskyttelsesforordningen
 3. For at kunne overholde en retlig forpligtelse,
  som påhviler os
 4. Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, så vi kan forfølge vores ligitime interesse i at kunne dokumentere, på hvilket grundlag vi har vurderet din henvendelse. Vi har vurderet, at du også har en legitim interesse i at få frembragt vores vurderingsgrundlag i sin helhed, samt at disse to parametre vejer tungere end din ret til at få slettet dine personoplysninger. Vi er klar over, at der kan være tale om følsomme oplysninger, og vi har derfor opstillet tilstrækkelige sikkerhedforanstaltninger, for at minimere risikoen for, databrud

Kategorier af personoplysninger

Der indsamles som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. I nogle sager behandler vi følsomme personoplysninger.

Modtagere af personoplysningerne

Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til Microsoft og vores regnskabsprogram, der er databehandlere for os.

Det tidsrum vi opbevarer dine af personoplysninger

Vi opbevarer oplysningerne:

 1. Personoplysningerne til brug for at identificere dig opbevares i 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor handlen er endelig afsluttet. Herefter slettes de.
 2. Personoplysninger, der behandles af hensyn til bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret. Personoplysninger slettes herefter
 3. I 5 år efter udløbet af regnskabsåret efter
  bogføringsloven og slettes herefter
 4. De personoplysninger, vi behandler for at kunne dokumentere aftalen, slettes 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvor handlen er endelig afsluttet

Anvendelse af automatisk afgørelser og profileringer

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for
forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger i vores information: “FORANSTALTNINGER MOD MISBRUG TIL HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING

Vores formål med behandlingen

Vi kan indsamle og behandle kontaktinformationer fra 3. parter som for eksempel LinkedIn, Facebook eller lignende med henblik på salg.

Modtager vi personoplysninger fra andre end dig, kontakter vi dig, og informerer dig om, hvilke kategorier af personoplysninger vi har modtaget.

Vores grundlag for behandlingen

Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, så vi kan forfølge vores ligitime interesse i at sælge vores produkter.

Kategorier af personoplysninger

Der indsamles almindelige personoplysninger.

Modtagere af personoplysningerne

De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Det tidsrum vi opbevarer dine af personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, så vi kan forfølge vores ligitime interesse i at markedsføre os over for potentielle kunder, besvare dine spørgsmål og lignende formål. Læs
eventuelt “Når vi kommunikere sammen”.

Anvendelse af automatisk afgørelser og profileringer

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for
forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Vi og henholdsvis Facebook/LinkedIn indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger vores sider, herunder når du interagerer med os i den forbindelse. 

Vi er fælles dataansvarlig med Facebook for indsamling af dine persondata, når du besøger, følger, synes godt om eller i øvrigt interagerer med os via vores Facebook-sider.

Du kan læse mere om aftalen vedrørende fælles dataansvar her

Facebook behandler også dine persondata til brug for  Facebooks egne formål. Du kan læse nærmere om Facebooks behandling i Facebooks privatlivspolitik her.

Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger bliver behandlet, bedes du undlade at besøge vores sider på de Sociale Medier, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på sidernes indstillinger for opsamling af personoplysninger.

Vores formål med behandlingen

Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, besvare dine henvendelser og lignende formål.

De sider, vi administrer er

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os på at sikre, at du får information om persondata, når du besøger vores side. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi på vores Facebook-side har sat et link til denne persondatapolitik.

Vores grundlag for behandlingen

Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, så vi kan forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os over for potentielle kunder, besvare dine spørgsmål og lignende formål.

Kategorier af personoplysninger

Afhængigt af dine Facebook- og Instagram-kontoindstillinger, kan vi behandle almindelige og særlige personoplysninger om dig. 

Der behandles også almindelige og særlige personoplysninger i det omfang du selv kommunikerer dem på vores Facebook-sider eller når du i øvrigt interagerer med os i den forbindelse. I nogle tilfælde stammer oplysningerne fra andre med adgang til vores Facebook-side.

Modtagere af personoplysningerne

Hvis du skriver et oplæg på vores side eller kommenterer et oplæg, bliver dit profil-navn og indhold af din kommentar offentliggjort til andre, der har adgang til indholdet på vores side.

Skriver du en besked til os gennem siden, bliver dine personoplysninger overdraget (ikke videregivet) til Facebook, der er vores databehandler.

Det tidsrum vi opbevarer dine af personoplysninger

Vi sletter som udgangspunkt ikke persondata indsamlet i forbindelse med din interaktion med vores Facebook-sider eller LinkedIn-side, herunder dine kommentarer på vores opslag, da vi generelt anser sådanne opslag og kommentarer som relevante for den brede samfundsdebat. Personoplysningerne ligger derfor som udgangspunkt på siden så længe denne eksisterer.

Du har selv mulighed for at redigere og slette dine egne opslag og kommentarer.

Anvendelse af automatisk afgørelser og profileringer

Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

I vores breve, e-mails, SMS/MMS og på vores hjemmeside er der links til vores Facebook- og LinkedIn-side, samt egen hjemmeside, andre aktørers hjemmesider eller samarbejdspartnere.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse sider eller hjemmesidernes behandling af dine personoplysninger.

4. Dine rettigheder som registrerede

Hvis du ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder. Ved læsning på vores hjemmeside, finder du informationen ved at folde overskrifterne ud (trykke på “+”).

Ønsker du at gøre en af dine rettigheder gældende, for eksempel ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig, skal du rette henvendelse til os for eksempel via e-mail. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret din identitet – for at sikre at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende – igangsætter vi processen.

Du har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig. Såfremt vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få adgang til personoplysningerne, samt information om vores behandling.

Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig, så længe udleveringen ikke krænker andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.

Du har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen.

Hvis vi behandler dine personoplysninger, kan du i visse tilfælde få begrænset vores behandling, hvis du ikke ønsker, at alle personoplysningerne, skal indgå i behandlingen.

Du har ret til, at vi sletter de personoplysninger, vi har om dig. Dette gælder dog ikke i alle tilfælde, blandt andet hvis anden lovgivning, aftale og formål forpligter os/giver os ret til at opbevare personoplysningerne.

Skulle de personoplysninger vi behandler være urigtige, har du ret til at få disse berigtiget med korrekte oplysninger.

Er de personoplysninger, vi har om dig ufuldstændige, har du ret til at få dem fuldstændiggjorte – eventuelt  ved at fremlægge en supplerende erklæring  – hvis det er forenligt med vores formål med behandlingen.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart
format, hvis vores behandling er baseret på dit samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), og behandlingen er foretaget automatisk. 

Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger, du selv har givet til os.

Hvis vores behandling af personoplysninger er baseret på dit samtykke, så kan du til en hver tid trække samtykket tilbage, hvorved behandlingen ophører, hvis vi ikke har ret til at behandle personoplysningerne på andet lovgrundlag.

Du er altid velkommen til at henvende sig til Juridisk Rådgivningsfirma, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside.

Vores persondatapolitik

Denne persondatapolitik er version 2.4 og er gældende fra 14. juli 2022.

Historik over ændringer til persondatapolitikken

 • Version 1.0 – Gældende fra 12. marts 2019: Privatlivspolitik offentliggjort
 • Version 2.0 – Gældende fra 8. august 2019: Helt ny opsætning og materielt indhold
 • Version 2.1 – Gældende fra 27. december 2019: Ændring af dato i versionshistorik
 • Version 2.2 – Gældende fra 26. februar 2021: Ændring af adresse
 • Version 2.3 – Gældende fra 14. juli 2022: Ændring af afsnittet om Facebook-sider.
 • Version 2.4 – Gældende fra 21. maj 2023: Tilføjelse af domænenavn “IT-jura-dk” under afsnit 1 og chatfunktion under afsnit 3.