Priser

Juridisk Rådgivningsfirma fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse, sagen repræsenterer for klienten, værdien af Juridisk Rådgivningsfirmas ydelser, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat. I sager, der afgøres ved administrative organer, voldgiftsretter eller domstolene, udgør Juridisk Rådgivningsfirmas honorar mindst det beløb, som tillægges kunden i sagsomkostninger.

Vejledende fra-priser (alle priser er i danske kr.)

typeprismomsi alt
Opstart af sag/abonnement/klippekort (bl.a. som følge af hvidvaskreglerne)20050250
Normal timepris1.5003751.875
Start-up timepris (mindre end 2 år siden du havde 1. virksomheds opstart)1.0002501.250
Abonnementstimepris (abonnementet koster 500 kr. + moms pr. måned)
Egnet til jer, der ikke kender omfanget af jeres behov for juridisk hjælp, men ved at I har et regelmæssigt behov, og er afklaret med, vi skal hjælpe jer, når I har behovet.
1.0002501.250
Klippekortstimepris (20 klip af op til ½ time)
Egnet til jer, der ikke kender omfanget af jeres behov for juridisk hjælp, men er afklaret med, vi skal hjælpe jer, når I har behovet.
1.2003001.500
½ års abonnement – op til 40 timer jævnt fordelt over 6 kalendermåneder (månedspris fra)
Egnet til jer, der ønsker en juridisk sparringspartner i dagligdagen. Vi takker for jeres længerevarende relation ved at give jer en attraktiv pris.
3.5008754.375
1 års abonnement – op til 90 timer jævnt fordelt over 12 kalendermåneder (månedspris fra)
Egnet til jer, der ønsker en juridisk sparringspartner i dagligdagen. Vi takker for jeres længerevarende relation ved at give jer en attraktiv pris.
3.5008754.375

Priserne er gældende fra marts 2019. 

Ved udkørsel betaler Kunden udover timepris for befordringsgodtgørelse (3,56 kr./km. i 2019), rimelige rejse- og opholdsudgifter, samt forplejning.

Desuden betaler Kunden for opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, afgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter og lignende.

I nogle sager samarbejder Juridisk Rådgivningsfirma med andre aktører efter aftale med Kunden. Honoraret til den anden aktør skal betales særskilt til denne.

Betalingsvilkår

Se i vores Forretningsbetingelser herfor.