Formål:

Formålet med denne politik er at fastlægge retningslinjer og principper for anvendelsen af kunstig intelligens (AI) inden for Juridisk Rådgivningsfirma ApS (Juridisk Rådgivningsfirma). Vi ønsker at udnytte AI-teknologi på en etisk forsvarlig måde til at forbedre vores juridiske tjenesteydelser og effektivisere vores arbejdsprocesser på en efficient måde.

Ansvar:

Det er Juridisk Rådgivningsfirmas ansvar at sikre, at anvendelsen af AI er i overensstemmelse med gældende love og regler samt vores interne politikker. Den juridiske afdeling står for at håndtere implementeringen, overvågningen og den løbende vurdering af AI-systemer.

Datakvalitet og databeskyttelse:

Vi forpligter os til at anvende pålidelige og relevante datakilder, der er i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Persondata skal beskyttes og behandles i henhold til gældende privatlivsbeskyttelsesregler.

Transparens og forklarability:

Vi skal stræbe efter at anvende AI-systemer, der er transparente og kan forklares. Dette betyder, at vores kunder og andre berørte parter skal have mulighed for at forstå, hvordan og hvorfor AI-teknologi er blevet anvendt i deres sager.

Juridisk og etisk overholdelse:

Anvendelsen af AI må ikke være i strid med gældende love eller professionelle etiske standarder. Det er vigtigt at sikre, at AI-systemer ikke reproducerer diskrimination, fordomme eller ulige behandling baseret på race, køn, religion eller andre beskyttede kategorier.

Menneskelig kontrol og ansvar:

Selvom vi udnytter AI-teknologi, skal der altid være menneskelig kontrol og ansvar i beslutningsprocessen. AI skal kun anvendes som et værktøj til at bistå vores juridiske eksperter og ikke erstatte dem.

Opdatering og evaluering:

Vi forpligter os til regelmæssigt at evaluere og opdatere vores AI-politik i takt med teknologiske fremskridt og ændringer i lovgivningen. Dette sikrer, at vores anvendelse af AI altid er i overensstemmelse med de bedste praksis og etiske standarder.


Udgivet den 24. maj 2023