Lovpligtige oplysninger på hjemmesiden

Online markedsføring og salg

Har din virksomhed en hjemmeside med et kommercielt sigte, skal hjemmesiden indeholde en række lovpligtige oplysninger om virksomheden og om virksomhedens varer og/eller tjenesteydelser. Det gælder uanset, om virksomhedens brugersegment er forbrugere eller andre typer af brugere.

I dette indlæg tager jeg udgangspunkt i en hjemmeside, men reglerne gælder også ved al anden form for online fjernkommunikation, herunder internetadgangstjenester, elektronisk post, WAP- og SMS-tjenester samt søgemaskiner. Ligeledes gælder for markedsføring og salg, som finder sted online som foreksempel på Facebook.

Langt de fleste hjemmesider anvender cookies, og i de tilfælde, skal virksomheden som hjemmesideejer sikre fyldestgørende information til brugerne om hjemmesidens anvendelse af cookies, og virksomheden skal indhente brugerens samtykke til at hjemmesiden anvender cookies. Cookie-reglerne vil ikke blive behandlet i dette afsnit. Du kan læse mere om Cookiereglerne her.

Læs herunder, hvilke oplysninger kunden skal kunne finde på siden.

Lovpligtige oplysninger om virksomheden

Brugere og offentlige myndigheder skal kunne finde en række oplysninger om din virksomhed på hjemmesiden.

Oplysningerne skal være let tilgængelige og vedvarende. Dvs. at de bør stå samlet på forsiden eller på en underliggende side med et link fra forsiden. Oplysningerne skal hele tiden være tilgængelige og de skal holdes opdaterede.

De oplysninger, du skal give, er i hovedtræk:

  • Virksomhedens navn, det vil sige det fulde navn, virksomheden er registreret med i fx Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
  • Den fysiske adresse, hvor virksomheden er etableret.
  • Virksomhedens e-mailadresse og andre oplysninger – fx et telefon- og faxnummer – som gør det muligt for kunden at komme i kontakt med virksomheden. Det er ikke tilstrækkeligt at have en kontaktformular, som kunden kan anvende. Desuden skal postadressen oplyses, hvis den adskiller sig fra den fysiske adresse.
  • CVR-nummeret, hvis virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.
  • Eventuelle tilhørsforhold til godkendelsesordninger, herunder den relevante tilsynsmyndighed.
  • Relevante adfærdskodeks og, hvor det er relevant, oplysning om, hvordan eksemplarer heraf kan fremskaffes.

Udøver virksomheden et lovreguleret erhverv (fx. advokat eller godkendt revisor), skal der ogsåforefindes følgende oplysninger på hjemmesiden:

  • Oplysning om enhver brancheorganisation eller lignende, hvor virksomheden er registreret
  • Oplysning om erhvervsbetegnelsen og den medlemsstat, hvor den er givet, og
  • En henvisning til de faglige regler, der gælder for det lovregulerede erhverv, og hvorledes der kan opnås adgang til reglerne.

Oplysninger om virksomhedens varer og/eller tjenesteydelser

Er der angivet priser for varer og tjenesteydelser på hjemmesiden, skal priserne angives klart og tydeligt. Det skal desuden fremgå, om prisen er inklusive afgifter og leveringsomkostninger.

Desuden skal al kommerciel kommunikation, der er en del af eller udgør en online fjernkommunikation, udformes og præsenteres, så det tydeligt fremgår, at der er tale om kommerciel kommunikation.

Vi har selv angivet oplysningerne i footeren på hjemmesiden. Du er velkommen til at bruge det som inspiration.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *