Forbrugerkøb: Garantiperioden udvides fra seks måneder til et år pr. 1. januar 2022

Juridisk Rådgivningsfirma

Reklamationsperioden med omvendt bevisbyrde (eller i daglig tale “garantiperioden”) udvides fra seks måneder til et år. Det sker, når vi går ind i det nye år (2022). Samtidig bliver en del andre regler for forbrugerkøb udvidet – umiddelbart til fordel for forbrugerne. Ændringerne sker for at gennemføre varedirektivet (2019/771/EU) og direktivet om digitalt indhold (2019/770/EU) i dansk ret.

Overordnet indsættes følgende ændringer/tilføjelser:

  • Anvendelsesområdet for reglerne om forbrugerkøb i købeloven udvides, således at reglerne udtrykkeligt kommer til at gælde for køb af digitalt indhold og digitale tjenester, samt når forbrugeren ”betaler” med personoplysninger.
  • Afgrænsningen af hvornår en salgsgenstand lider af en mangel, forbrugerens beføjelser over for sælgeren i tilfælde af mangler, reklamationsfrist og formodningsregelen, der i en række tilfælde udvides fra seks måneder til et år.
  • Garantier afgivet i forbindelse med markedsføring/reklame reguleres direkte i købeloven.
  • Regulatoriske formkrav til garantier (handelsmæssige garantier) i forbrugerkøb.
  • Køb af levende heste undtages fra reglerne om forbrugerkøb.

Er du i tvivl om dine betingelser og vilkår er opdateret i forhold til de nye regler, eller ønsker du i øvrigt en uforpligtende snak om din virksomheds forpligtelser og muligheder, er du velkomment til at ringe til Marianne Rask52397005.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *