Som professionel rådgiver er vi underlagt reglerne om foranstaltninger mod misbrug til hvidvask og terrorfinansiering, når vi arbejder med følgende sager:

  • Køb og salg af fast ejendom
  • Oprettelse af virksomheder, køb eller salg af virksomheder

Kundekendskab

Reglerne medfører, at vi skal kende vores kunder. Kendskabet medfører, at kunden skal oplyse sin identitet, og vi skal kontrollere, at oplysningerne er korrekte.

Kontrollen består normalt af, at kunden sender en kopi af gyldigt sundhedskort samt af pas eller kørekort. For juridiske personer som virksomheder, erhvervsdrivende og foreninger mv. vil vi normalt downloade et udskrift fra cvr.dk med opdaterede oplysninger. Ved varige kundeforhold, skal vi sikre os, at oplysningerne er gældende.

På samme måde skal vi desuden indhente kontroloplysninger for de fysiske personer, der har en betydelig indflydelse på kunden. For juridiske personer, vil det være de såkaldte reelle ejere. For fysiske personer, kan det være værgen for en umyndig/mindreårig.

For alle juridiske personer, skal vi fastlægge kontrolstrukturen. Dette gør vi normalt med at registrerer de fysiske personer, som reelle ejere, legale ejere, bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer, som er oplyst på cvr.dk. Som dokumentation vil vi normalt downloade et udskrift fra cvr.dk med opdaterede oplysninger.

Kendskab til hvorfor kunden handler med os og hvorfra midlerne stammer fra

Vi skal vurdere, hvorfor kunden fx. ønsker at oprette et selskab, eller handle en fast ejendom, og endelig skal vi vurdere hvorfra midlerne stammer fra. 
Vi kan derfor indhente yderligere oplysninger for at opfylde vores pligt i henhold til reglerne.

Behandle det usædvanlige og undersøge det mistænkelig

Vi er forpligtet til at behandle usædvanlige handlinger og adfærd, og får vi mistanke om at vi bliver misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering, skal vi undersøge omstændighederne, for at afkræfte enhver mistanke.

Underretning og tavshedspligt

Kan vi ikke afkræfte en mistanke, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internationale Kriminalitet – SØIK – omkring det mistænkelige.

Medarbejderne kan vælge at foretage en anonym anmeldelse til ledelsen om, at der foregår noget mistænkeligt. Dette sker via en whistleblowerordning.

Vi har iøvrigt tavshedspligt omkring de handlinger vi foretager for at opfylde reglerne. Det gælder overfor alle, også den kunde, som sagen drejer sig om.

Pligt til at opbevare

Vi skal gemme og notere alle de handlinger vi foretager for at opfylde reglerne. Det skal gemmes i 5 år efter kundeforholdet er afsluttet.

Forholdet til persondatareglerne

Hvidvaskreglerne, herunder behandling af persondata gælder forud for persondatareglerne.