Juridisk Rådgivningsfirma ApS er stiftet i henhold til dansk lovgivning og med CVR-nr. 40364692. Læs mere på CVR – Det Centrale Virksomhedsregister her.

Juridisk Rådgivningsfirma er underlagt lov om juridisk rådgivning, når modtageren af rådgivningen handler som forbruger. Læs lov om juridisk rådgivning her nr. 419 af 9. maj 2006 med senere ændringer på retsinformation.dk. Du kan også læse mere om juridiske rådgivere på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Juridisk Rådgivningsfirma har tegnet rådgiveransvarsforsikring (læs mere i vores forretningsbetingelser her).

www.jurafi.dk

Formålet med hjemmesiden er udelukkende at give forretningsmæssige og generelle oplysninger for brugere i Danmark. Det materiale, som findes på hjemmesiden, udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning. Indlæg og andre informationer er skrevet ud fra bedste fortolkning af gældende regler på det skrevne tidspunkt. Ændringer i love, vejledninger, praksis mv. kan have betydning for fortolkningen fremadrettet. Vi forbeholder os retten til når som helst og uden forudgående varsel helt eller delvist at revidere hjemmesiden samt at tilbagekalde eller begrænse adgangen til dens indhold.

Afgivelse af oplysninger via hjemmesiden skaber ikke et kundeforhold til Juridisk Rådgivningsfirma.

Dele af hjemmesiden indeholder links til eksterne hjemmesider, og enkelte eksterne hjemmesider kan indeholde links til denne hjemmeside. Juridisk Rådgivningsfirma er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle eksterne hjemmesider. Etablering af link til denne hjemmeside kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Juridisk Rådgivningsfirma.

Alt materiale på www.jurafi.dk er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på denne hjemmeside, må kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med Juridisk Rådgivningsfirma.

Denne hjemmesides host-server sker gennem Simply.com. Læs mere om Simply.coms geografiske placering af servere, data og IP-adresser på deres hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse

Juridisk Rådgivningsfirma fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller undladelser på hjemmesiden og kan derfor ikke gøres ansvarlig for nogen skade – direkte eller indirekte – eller noget tab, der måtte være konsekvensen af brugen af eller forkert brug af dokumenter og det materiale eller informationer på hjemmesiden. Vi fraskriver os også ethvert ansvar for, at denne hjemmeside er fri for fejl, computer-vira, eller at der er adgang til hjemmesiden uden afbrydelser. Vi kan endvidere ikke gøres ansvarlige for tab af data, skader som følge af f.eks. computer-vira, driftsforstyrrelser på brugerens eller tredjemands computer eller indirekte tab af enhver karakter.

Brugerens tilgåelse, downloads eller anden tilegnelse og anvendelse af information m.v., som er gjort tilgængeligt på hjemmesiden herunder via links til andre sider, sker på brugerens eget ansvar.

Har du kommentarer, bedes du sende dem til info@jurafi.dk.