Tjekliste for en ny arbejdsgiver

Foto: Colourbox

Når dit firma skal begynde at ansætte folk, er der en række forhold, som du skal have i orden. Reglerne gælder også, hvis du ejer et selskab, og du skal udbetale løn til dig selv. Nedenfor kan du læse om hvilke forhold, der er tale om:

Ansættelsesbevis

Når virksomheden ansætter folk, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold, er virksomheden omfattet af ansættelsesbevisloven, hvis den ansatte arbejder mere end 8 timer om ugen i gennemsnit og er ansat i mere end en måned. Det betyder bl.a., at den ansatte har ret til et ansættelsesbevis, der skal indeholde alle væsentlige vilkår, og mindst indeholde følgende punkter:

  1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
  2. Arbejdsstedets beliggenhed
  3. Beskrivelse af arbejdet, eller angivelse af lønmodtagerens titel, stilling eller jobkategori
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse
  6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der betales løn under ferie.
  7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler, eller regler herom
  8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Eventuelt angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulere arbejdsforholdet.

Ansættelsesbeviset skal være givet senest en måned fra ansættelsesforholdets begyndelse, eller når lønmodtageren inden for de seneste 4 uger har haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer.

Ved ændringer i ansættelsesforholdet, skal virksomheden hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, give lønmodtageren skriftlig besked herom.

Ansættelseskontrakter kan hentes i vores dokumentsamling her.

Arbejdsskadeforsikring

Uanset om den ansatte får løn, eller der er tale om en permanent eller midlertidig ansættelse, bliver virksomheden omfattet af arbejdsskadesikringsloven og skal tegne en arbejdsskadeforsikring hos et godkendt forsikringsselskab. Både vilkår og priser variere fra forsikringsselskab, så vi anbefaler, at man indhenter tilbud fra flere forskellige selskaber.

Reglerne gælder ikke, hvis du (eller din ægtefælle) er selvstændig erhvervsdrivende eller ejer et selskab, hvor du ikke får løn. Her er det vigtigt, at du personligt tegner en skades/ulykkesforsikring, hvis du vil være dækket, når du arbejder i virksomheden.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)

Som arbejdsgiver skal virksomheden sikres for følgerne af erhvervssygdomme, der rammer den ansatte. Tilmelding sker automatisk, når du indberetter løn.

Reglerne gælder ikke, hvis du (eller din ægtefælle) er selvstændig erhvervsdrivende eller ejer et selskab, hvor du (eller din ægtefælle) ikke får løn. Her er det vigtigt, at du personligt tilmelder dig (eller din ægtefælle) hos AES, hvis du (eller din ægtefælle) vil være dækket, når du (eller din ægtefælle) arbejder i virksomheden.

Registrering som arbejdsgiver

Når du ansætter en medarbejder, skal virksomheden registreres som arbejdsgiver hos SKAT. På virk.dk kan du læse, hvordan virksomheden bliver registreret som arbejdsgiver.

Indberetning og udbetaling af løn

Før du udbetaler løn til den ansatte, er det vigtig at lønnen er indberettet til SKAT, så der bliver betalt A-skal, ATP (hvis påkrævet).

Den ansatte skal have en lønseddel, der viser, hvad den ansatte har tjent i den pågældende periode. Den skal indeholde oplysninger om lønnen, SKAT, ATP, AM-bidrag og hvad der ellers måtte være af forhold, herunder pensionsindbetaling, kørselsgodtgørelse mv.

Arbejdspladsvurdering

Virksomheden er omfattet af arbejdsmiljøloven, når den har ansatte, der møder fysisk ind på arbejdspladsen. Der skal uanset antallet af ansatte laves en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). En APV kortlægger arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Læs mere om APV og branchespecifikke tjeklister på Arbejdsmiljø i Danmark.

Privatlivspolitik for ansøgere og ansatte

Ansøgere og ansætte skal informeres om virksomhedens privatlivspolitik for ansatte, og eventuelle samtykker skal indhentes fra den ansatte.

Ferieloven

Har virksomheden ansatte, der modtager vederlag for personligt arbejde, er virksomheden omfattet af ferieloven.

Arbejdstidsloven og arbejdsmiljøloven

Virksomheden er omfattet af arbejdstidsloven og arbejdsmiljøloven, der regulere den ansattes  hviletid, den maksimale ugentlige arbejdstid, pauser mv.

G-dage

Fratrådte ansatte har ret til G-dage, de efterfølgende dage, hvor personen ikke er på arbejde.

Tilsvarende gælder for ansatte på nedsat tid o.lign, hvis nogle nærmere kriterier er opfyldt.

Branchespecifikke love

Afhængig af hvilket område den ansatte skal udføre arbejde indenfor, er virksomheden omfattet af regler, der skal beskytte den ansatte. Den mest gængse er funktionærloven.

Personalehåndbog

Ved flere ansatte, kan det være en fordel, at beskrive de mere detaljerede og generelle regler for ansættelse og adfærd i en personalehåndbog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *