Vi har forsøgt at sammenholde de mest efterspurgte kompensationspakker til små og mellemstore virksomheder her.

Der er tale om vores fortolkning af de nuværende udmeldinger. Mange af ordningerne er ikke bekendtgjort ved regler, og den endelige ordning, kan derfor med stor sandsynlighed ændres. Du opfordres derfor til at søge konkret rådgivning, for at sikre dig, at du er berettiget til den enkelte ordning og ikke mindst om ordningen er den bedste løsning for dig.

Opdateret pr. 30. marts 2020.

Kompensation for virksomhedsejere
(læs mere her)
Kompensation for freelancere mv.
(læs mere her)
Kompensation til faste omkosninger
(læs mere her)
Kompensation til løn
(læs mere her)
BetingelserOmsætningstab på mindst 30 %.

Omsætningstabet er en følge af COVID-19

Omsætningsgennemsnit på mindst 10.000 kr.

Virksomhed og -ejer skal være registreret i hhv. CVR- og CPR-registret.

Virksomhedsejers indkomst må højst være på 800.000 kr. i 2020.

Virksomhedsejerskab på mindst 25 % og arbejde i virksomheden
Maksimalt 10 ansatte
Virksomhedens skal være registreret senest 1. februar 2020.
B-indkomsttab på mindst 30 %

B-indkomstabet skal være en følge af COVID-19.

B-indkomstgennemsnit på mindst 10.000 kr.

Personer, der ikke er registreret i CVR-registret.

Personens indkomst må højst være på 800.000 kr. i 2020.
Omsætningsnedgangen skal være på mindst 40 %

De faste omkostninger skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden.
Læs Erhvervsstyrelsens notat om afgrænsningen af faste omkostninger her.
Antallet af ansatte, der hjemsendes, omfatter mindst 30 % eller mere end 50 ansatte

Hjemsendelserne skyldes omsætningstab som følge af COVID-19.

De hjemsendte ansatte må ikke arbejde i virksomheden, når de er hjemsendt. Undtagen er elever og lærlinge.

Virksomheden skal være registreret i CVR-registret.

Den ansatte skal have fast arbejdssted i Danmark

Den ansatte skal oppebære deres fulde (eventuelle aftalte nedsatte) løn i perioden.

Virksomheden må ikke i perioden have foretaget afskedigelser begrundet i økonomiske forhold.
Kompensationsberegning75 % af omsætningstabet, dog højst 23.000 kr./md./berettigede ejer.
Ved medarbejdende ægtefælle: 100 % af tabet, dog højst 46.000 kr./md./berettigede ejer.
75 % af B-indkomsttabet, dog højst 23.000 kr./md. Størrelsen af kompensationen afhænger af virksomhedens omsætningsnedgang. Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Nedgang på 40-60 %: 25% af faste omkostninger.
Nedgang på 60-80 %: 50% af faste omkostninger.
Nedgang på 80-100 %: 80% af faste omkostninger.
Erhvervsdrivende, som er påbudt fuldt lukket og ikke har haft anden omsætning: 100% af faste omkostninger.
75 % af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt 30.000 kr./md./fuldtidsansat.

90 % af den hjemsendte ikke-funktionærs løn, dog maksimalt 30.000 kr./md. /fuldtidsansat.

90 % af den hjemsendte elev og lærlinges løn, dog maksimalt 30.000 kr./md. /fuldtidsansat.
Periode9. marts til 8. juni 2020.9. marts til 8. juni, 2020. Kompensationen dækker op til 3 måneder.9. marts til 8. juni. Dog højst 3 måneder.
Undtagelse til kompensationVirksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige
støtteordninger indført som følge af COVID-19.
Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige
støtteordninger indført som følge af COVID-19.
Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige
støtteordninger indført som følge af COVID-19.
Hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

Gå tilbage til oversigten over ordninger her, hvor du kan læse mere om de enkelte kompensationsordninger.