Juridisk Rådgivningsfirma skal herved oplyse, at rådgiverene er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved rådgiverens rådgivning, kan dækkes af

CNA Insurance, Filial af CNA Insurance Company Limited (England)
Hammerensgade 6
1267 København K

for et beløb af indtil 5.000.000 kr. pr. skade med en selvrisiko på 10.000 kr. pr. skade.

Du skal dog som kunde være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke hæfter for:
Arkitekter, Ingeniører, Revision, Ejendomsformidling, Forsikringsmægling, Investeringsrådgivning,
Finansiel rådgivning, Finansielle institutioner, IT og teknologi.

Juridisk Rådgivningsfirma skal tillige oplyse, at den samlede forsikringssum maksimalt udgør 5.000.000 kr., og at der i dette forsikringsår er rejst krav mod Juridisk Rådgivningsfirma for i alt 0 kr.