Mange trælse udfordringer (økonomiske og tidskrævende ressourcer) kan undgås, hvis de juridiske forhold er på plads. Med et juridisk virksomhedstjek hjælper vi med at skabe overblik over den juridiske niveau, og dermed at undgå uventede udfordringer.

I en travl dagligdag overser mange de juridiske forhold, da det ikke umiddelbart påvirker bundlinjen. Men en manglende opmærksomhed på de juridiske spilleregler kan skabe uventede udfordringer, der både kræver økonomiske og tidskrævende ressourcer, og i værste tilfælde kan vælte hele fundamentet. Både for virksomheden og privat for de personer, som bliver indblandet. Det vil vi gerne være med til at gøre op med, ved at være på forkant.

Vores juridiske virksomhedstjek bygger på Mariannes erfaringer som advokat, virksomhedsjurist og rådgiver. Hun har rådgivet erhvervsdrivende lige fra start-ups til mellemstore virksomheder, og har selv været igennem udfordringerne som nystartet selvstændig/iværksætter. Af skade bliver man klogere, og det er alle de erfaringer vi har samlet sammen i vores virksomhedstjek.

Dette består et juridisk virksomhedstjek af:

Vi ser på virksomhedensformen, hvad enten der er tale om en virksomhed i personligt regi eller i selskabsform. Vi inddrager også de fysiske ejeres privatsfære, da en ulykke i virksomheden (fx. et større reklamations-/erstatningskrav) kan ramme ejerens privatsfære ligesom en ulykke i privatsfæren (fx. dødsfald, skidmisse eller længerevarende fravær) kan ramme virksomheden. Er der flere ejere, bliver der også taget højde for dette i vores virksomhedstjek.

Vi gennemgår virksomhedens seneste regnskabsmateriale og også gerne skatteårsopgørelsen for de deltagende personer, for at få et overblik over, hvilke aktiver, der skal beskyttes og hvilke passiver, der kan kan udgøre en trussel.

Herefter gennemgår vi virksomhedens organisation. Vi ser på, hvordan ejerne er tilknyttet virksomheden, og om der er andre ansatte.

Vi gennemgår virksomhedens leverandører, aftaler og kundesegment, og kigger på hvilken branche virksomheden driver under, og ikke mindst hvilke markedsføringskanaler, virksomheden anvender.

Endelig ser vi på den kortsigtede strategi (de næste 5 år) og den langsigtede strategi (5 til 10 år).

Vi analyserer, hvor virksomheden kan blive juridisk stærkere. Det kan både være i forhold til en anden virksomhedsform eller aftaler med og imellem ejerne og samlevende/ægtefæller. Det kan også være på den ansættelsretlige front, som ansættelseskontrakter, eller arbejdsretlige regler. Afhængig af virksomhedens kundesegment, branche og markedsføringskanaler er der en masse lovpligtige regler, som markedsføringsloven, e-handelsloven, forbrugeraftaleloven, købeloven, persondatareglerne (GDPR), cookiebekendtgørelsen, som er de mest generelle lovpligtige regler, som virksomhederne skal følge. Handelsbetingelser og forsikringsmuligheder er også mulige forbedringer. Vi kommer også ind på mulige samarbejdspartnere som webdesigner, bankforbindelse, revisor/bogholder og forsikringsrådgivere.

Som afslutning udvælger vi sammen, hvis der er særlige fokuspunkter, som vi skal arbejde videre med.