Et grundlæggende krav for at arbejde i Danmark, er at du er EU-statsborger, eller har en dansk arbejdstilladelse og derfor også tilladelse til ophold. Du skal have fundet et job, før du kan søge om arbejdstilladelse. Du må ikke påbegynde arbejdet før ud har modtaget arbejdstilladelsen.

Det er ikke lovligt at ansætte en ikke EU-statsborger, før personen har fået en dansk arbejdstilladelse til det konkrete arbejde.

Det kan få fatale følger i form af bøder til arbejdsgiver og indrejseforbud for arbejdstager, hvis ansættelsen er ulovlig, eller der ikke er styr på de formelle krav.

Vi hjælper med arbejdstilladelse og ophold i Danmark

Hos os får I som arbejdsgiver en komplet pakke, hvor vi hjælper fra start til slut med hele processen, der kort kan skitseres som følgende:

  1. Vi afholder et uforpligtende møde med jer omkring jeres situation og behov, og vi kommer med et bud på, om det er realistisk at få en arbejdstilladelse og ophold.
  2. Vi udarbejder et ansættelsesbevis, der opfylder betingelserne for at få arbejdstilladelsen.
  3. Sammen med jer, indhenter vi de relevante dokumenter og informationer til brug for ansøgningen.
  4. Vi udfylder ansøgningen sammen med jer, og indsender den til myndighederne.
  5. Vi har kontakten med myndighederne under behandling af ansøgningen.
  6. Efter ansøgning er godkendt, ordner vi de endelige papirer og sender til arbejdsgiver.

Marianne Rask har stor erfaring indenfor området. Marianne har hjulpet mange danske virksomheder og udenlandske arbejdstagere med arbejdstilladelser og opholdstilladelser til deres familier.

Kort om arbejdstilladelser og ophold

Er du EU-statsborger, er du beskyttet af arbejdskraftens fri bevægelighed. Er du ikke EU-statsborger skal du, som sagt have en arbejdstilladelse, før du kan påbegynde arbejde i Danmark. Dette gælder også, selvom du har en arbejdstilladelse og/eller opholdstilladelse fra et andet EU-land.

Du ansøger om arbejdstilladelse og midlertidig opholdstilladelse i op til 4 år. Det er herefter muligt at forlænge tilladelsen, hvis du stadig arbejder i Danmark og opfylder de gældende krav. Skifter du arbejde, skal du huske at ansøge om en ny arbejdstilladelse og modtage den inden du starter i det nye arbejde.

Du ansøger om arbejdstilladelse og ophold ved at indsende diverse dokumenter og ansøgning, der skal udfyldes af både arbejdstager og arbejdsgiver. Herudover skal arbejdstager have foretaget biometri hos en dansk myndighed (ofte ambassade), hvor arbejdstager får taget billede, fingeraftryk osv.

I kan læse mere om reglerne for arbejds- og opholdstilladelse på Udlændingestyrelsens hjemmeside: Ny i Danmark.